Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
29. decembra 2010 15:51
Poznámka:

ďalšia fotka jedinca z našej Vianočnej výpravy

Fotografia  druhu  drozd čierny