Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
29. decembra 2010 15:52
Poznámka:

Cez Vianočné prázdniny sme si chceli urobiť zimné pozorovanie, a tak sme sa vybrali na našu lokalitu- Suchá hora. Chceli sme hlavne pozorovať srnčiu zver, ale natrafili sme na tohto osamelého drozda, ktorý si na šípových kríkoch, pochutnával na šípkach.

Fotografia  druhu  drozd čierny