Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jeleň lesný  jeleň lesný v atlase živočíchov

jeleň lesný Cervus elaphus

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
6. januára 2011 10:54
Poznámka:

jeleň lesný ( cervus elaphus )

Fotografia  druhu  jeleň lesný