Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krasovlas bezbyľový krasovlas bezbyľový v atlase rastlín

krasovlas bezbyľový Carlina acaulis

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
20. novembra 2010 11:59
Poznámka:

Aj táto rastlina sa v našej lokalite vyskytuje často, vytvára bohatú ružicu listov. Rastie na svetlých okrajoch lesa, na horských lúkach a pasienkoch.

Fotografia  druhu  krasovlas bezbyľový