Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vidlochvost feniklový  vidlochvost feniklový v atlase živočíchov

vidlochvost feniklový Papilio machaon

Autor:
Andrej Kožiak
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
7. októbra 2010 12:47
Poznámka:

Húsenicu sme našli pri tabakovom poli cestou z Ožďanského rybníka. Rešpekt.

Fotografia  druhu  vidlochvost feniklový