Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Helena Parobeková
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
23. septembra 2010 12:46
Poznámka:

Tento kvietok som odfotila pri prechádzke v parku kaštieľa.

Fotografia  druhu  kozobrada lúčna