Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas inváznych rastlín

Vysvetlivky

Pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné, antropogénne
Pajaseň žliazkatý

Čeľaď:simarubovité (Simaroubaceae)

Pochádza z Ázie (Číny), odkiaľ bol dovezený ako okrasná drevina. Z parkov a záhrad sa rozšíril a dnes sa najmä na južnom Slovensku masovo vyskytuje v lesných porastoch (napríklad na pieskových pôdach v okolí Dunaja), popri cestách, na nevyužívaných plochách, ale aj v okolí vodných tokov. Je nenáročný na podmienky prostredia. Má vysokú toleranciu voči suchu a soliam v pôde. Vytvára veľké množstvo semien, ktoré sa šíria najmä vetrom na veľké vzdialenosti a ľahko klíčia. Šíri sa aj vegetatívne koreňovými výmladkami, tzn. že z koreňov dokážu vyrásť nové rastliny (stromy). Po obyčajnom zrezaní stromu sa vytvorí okolo pňa hustý porast výmladkov, z ktorých rýchlo narastú nové stromy.

Pajaseň žliazkatý

Do pôdy vylučuje koreňmi látky, ktoré bránia rastu iných druhov drevín, čím znehodnocuje pôdu.

Drevina, dosahujúca výšku 20 až 25 metrov. Má veľmi dekoratívny vzhľad. Kôra je hladká sivohnedá so sýto-oranžovými konármi. Listy vyrastajú na konároch protistojne, sú nepárno-perovité, pomerne veľké, 40 - 60 cm dlhé, s 11 až 16 lístkami, ktoré sú kopijovité, na okraji viac-menej celookrajné. Na jeseň sa sfarbujú do červena. Kvety sú malé, jednopohlavné, vo vrcholovej metline, s nie peknou vôňou (skôr zapáchajú). Plodom sú podlhovasté krídlaté nažky.

Pajaseň žliazkatý