Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Rubrika: Poradňa 13. 11. 2017 Autor: Barbora Mistríková
 Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5.- 8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s vedúcou pedagogičkou Monikou Melišovou.

Za odmenu im vyhlasovateľ súťaže - Slovenská agentúra životného prostredia venoval zážitkovú cenu. Vďaka víťazstvu v súťaži absolvovali 7. novembra 2017 cestu Čiernohronskou železničkou spojenú s výkladom a počas zastávky  v Lesnom skanzene vo Vydrove sa dozvedeli viac o  lesníctve a jeho histórií. Neskôr ich privítali pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Poľana v Dobročskom pralese, kde počas dvoch hodín získali poznatky o národnej prírodnej rezervácií a o fungovaní jej ekosystémov.

Cieľom 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín bolo nájsť v blízkom okolí školy, obce/mesta, čo najviac lokalít s inváznymi druhmi rastlín. Ako pomôcka slúžil prieskumným skupinám z 19 zapojených základných a stredných škôl zverejnený zoznam s nepôvodnými 17 druhmi rastlín, ktorý je aj v súčasnosti dostupný na stránke http://snaturou2000.sk/invazne-rastliny. Niektoré prieskumné skupiny svoje zistené poznatky nepublikovali, ale niektoré boli nadšené a mapovanie ich bavilo.  RYBIČKY svoje informácie zverejňovali na stránke programu http://snaturou2000.sk/. Okrem toho, že žiaci získali počas tohto kola súťaže poznatky o nepôvodných druhoch rastlín a svojom okolí, museli absolvovať niekoľko prechádzok do terénu, ozrejmili si aj prácu s počítačom. Zaznačovali, popisovali, publikovali fotografie jednotlivých druhov a lokalít, pričom na záver boli odmenení. Súťaž trvala od 26. apríla do 26. októbra 2017.

Program je realizovaný v rámci projektu "Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)" a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám zapojiť sa do školského programu Na Túru s NATUROU.

                            

                            

                          

                           

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený