Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Svetový deň vody 2017

Rubrika: Ekologické projekty 24. 5. 2017 Autor: Mgr. Lucia Galdunová Skupina: Ochranáčik
Svetový deň vody 2017

Svetový deň vody 2017

Svetový deň vody sa koná každoročne 22. marca. Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd vo svete a viesť ľudí k ochrane vôd. Slávením Svetového dňa vody si pripomíname Konferenciu OSN o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992. Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 22. marec 1993.

            Pri príležitosti tohto dňa sme sa rozhodli spoločne so žiakmi týchto tried vyčistiť okolie Slovinského potoka. Žiaci sa do čistenia pustili s veľkou húževnatosťou a za krátku chvíľu boli vrecia plné odpadkov, fliaš, textílií a iných vecí. Po dobre vykonanej práci boli všetci žiaci pochválení.

V dnešnej dobe zvlášť platia slová - "ak ma budeš mať v úcte, vážiť si ma a chrániť, budeš žiť, ak sa so mnou rozídeš, zomrieš". Nesmieme zabudnúť, že voda má takúto silu a moc v našom živote. Je to memento našej civilizácie. Musíme stále poznávať cenu vody, lebo až ju raz naozaj spoznáme, môže byť už neskoro.

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený