Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY

Rubrika: Ekologické projekty 4. 3. 2014 Autor: Mgr. Anna Ráchelová Skupina: Eco Group Cubach
SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY

3.3.2014 si prvýkrát pripomíname ako SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY ( World Wildlife Day). Deň, keď bol v roku 1973 vo Washingtone podpísaný medzinárodný dohovor CITES – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992.

Bližšie o problematike dohovoru  nám prišla porozprávať (už vo štvrtok-27.2.) pracovníčka SPRÁVY TANAP-u v Tatranskej Štrbe Martina Proháczková.

Žiakom priblížila jeho hlavný cieľ : zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

Zaujímavou formou vysvetlila, že zážitok z dovolenky si môžeme znepríjemniť aj neznalosťou, či neopatrnosťou  pribalenia  suveníru  (chránená môže byť aj  "mušľa" nájdená na pláži). Zdôraznila potrebu zistenia informácií, čo smieme doviesť z najnavštevovanejších krajín, na čo je potrebné povolenie , aby sme sa vyhli  problémom.

Dozvedeli sme sa, že z našich pôvodných chránených živočíchov sú druhy, s ktorými je obchodovanie zakázané a to napr.: medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, sokol sťahovaný, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný, jastrab veľký....

Ohrozených druhov rastlín a živočíchov  je na Slovensku mnoho, máme bohatú diverzitu,  ktorú by sme mali chrániť a zachovať aj pre ďalšie generácie.

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený