Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému Ekologickej stopy.

Rubrika: Poradňa 11. 12. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému Ekologickej stopy.

Slovenská agentúra životného prostredia Vám dáva do pozornosti vyhlásenie 5. ročníka súťaže HODINA s EKOSTOPOU v školskom roku 2014/2015.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila piaty ročník súťaže o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa. Súťaž s názvom Hodina s ekostopou je určená  pedagógom a vyhlasuje sa v rámci školského programu Ekologická stopa (www.ekostopa.sk).

Úlohou súťažiacich je podľa pripraveného formulára popísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi.

Zapojiť sa môže každý pedagóg v nasledujúcich súťažných kategóriách:

A)    materské školy

B)    základné školy  (B1 - I. stupeň, B2 - II. stupeň)

C)    stredné školy

Najlepšia aktivita v každej súťažnej kategórii bude ocenená diplomom a vecnými cenami. Vybrané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností. Súťaž tak nebude mať porazených, iba víťazov!

Bližšie informácie o podmienkach a priebehu súťaže nájdete v propozíciách súťaže: TU

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený