Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Ropucha zelená

Rubrika: Oči na stopkách 14. 5. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
Ropucha zelená

Trieda: obojživelníky Rad: žaby Čeľaď: ropuchovité

Vo všeobecnosti patrí medzi ropuchy strednej veľkosti s dĺžkou tela priemerne 5-7 cm. Telo je robustné a výrazne bradavičnaté. Celý chrbát je pokrytý poliami zelenej farby pretkávanými a ohraničenými svetlo sivým podkladom. Medzi týmito škvrnami môžeme nájsť červené drobné bradavičky. Brucho je belavé, niekedy aj jemne škvrnité. Parotídy (jedové žľazy za očami) sú výrazné, zlatozelené oči majú vodorovnú štrbinovú zorničku. Na rozdiel od ropuchy bradavičnatej sú relatívne dobrými skokanmi .

             Výskyt a rozšírenie: Ide o suchozemskú žabu s aktivitou vo večerných a nočných hodinách, obývajúcu temer všetky druhy biotopov od strednej Európy až po strednú Áziu. Vyhľadáva najmä piesočnaté, lesostepné prostredie v nížinách, ale môžeme ju nájsť aj v horských oblastiach s podobným ekosystémom, alebo priamo v mestských aglomeráciách. K rozmnožovaniu využíva okrem stabilných aj dočasné vodné plochy a dokáže sa dobre adaptovať na nové prostredie.

            Vývoj: Zimu prečkáva v zemi, v prirodzených úkrytoch. Prebúdza sa v marci. Rozmnožovanie prebieha od konca marca do augusta, kedy kladie vajíčka najradšej do plytkých prehriatych vôd. Samičky vtedy nakladú okolo 5000 niekedy až okolo 10000 vajíčok v šnúrach do 7 m dlhých. Metamorfóza prebieha v období od mája do augusta. Potom ihneď opúšťajú vodu. Pohlavnú dospelosť dosahujú ako 3-4 ročné, a dožívajú sa 7 - 10 rokov. Základom potravy sú suchozemské bezstavovce, ako sú chrobáky, mnohonôžky, slimáky, dážďovky, motýle a pod.

             Ochrana: Jedná sa síce o prispôsobivý druh žaby, ale nedokáže odolávať silnej chemizácii prostredia a samozrejme hroziacej ochrane poľnohospodárskych plodín pesticídmi. Zároveň nesmieme zabúdať na globálne otepľovanie a to, že dočasné vodné plochy pri silnom výpare môžu miznúť rýchlejšie, než nové potomstvo prejde metamorfózou. Je zaradená medzi ohrozené - chránené druhy.

text a foto:  Nela Gloríková

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený