Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Prečo?

Rubrika: Oči na stopkách 25. 5. 2014 Autor: Mgr. Mariana Pšeneková Skupina: Hôrčatá
Prečo?

Biela farba ponikleca otvoreného je ojedinelá. Pre nás sú vzácnejšie, lebo je ich málo.

V našej lokalite tohto roku zakvitli štyri.

Ťažko pochopiť, prečo ruka človeka túto krásu zničí...