Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy a vzdelávania

Rubrika: Poradňa 13. 9. 2017 Autor: Pracovný tím programu
Ponuka aktivít environmentálnej výchovy a vzdelávania

Slovenská agentúra životného prostredia pre vás každoročne pripravuje balíček zaujímavých aktivít a programov, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy alebo vaša škola:

http://www.saz­p.sk/app/cmsFi­le.php?…