Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Nová rodina vodnára potočného.

Rubrika: Oči na stopkách 27. 4. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
Nová rodina vodnára potočného.

Vodnáre potočné si hniezdo robia v dutinách alebo škárach skalnatých brehov, medzi koreňmi starých stromov, alebo v antropogénnom prostredí, ako sú napr. konštrukcie mostov, rôzne výpusty, kaskády a spevnenia brehov.

Na stavbe hniezda sa podieľajú rovnako obidvaja partneri. Hniezdo stavajú z rôzneho rastlinného materiálu, ktorý nachádzajú v blízkosti vodného toku. Môžu to byť steblá zoschnutých tráv, lístie, ale prevažne je hniezdo tvorené machom, ktorý zbierajú z kameňov. Hniezdo je uzatvorené, guľovitého tvaru, s bočným vletovým otvorom.

Keby boli naše podhorské a horské toky v prírodnom stave, s pôvodnými neupravenými brehmi a so zachovalými brehovými porastmi, nikomu by zrejme nenapadlo zlepšovať hniezdne možnosti tohto vtáka inštalovaním umelých hniezdnych polobúdok. Keďže ornitológovia si už dávno všimli, že vodnár potočný rád zahniezdi v prítmí mostov, kde je v bezpečí pred predátormi, rozhodla som sa mu takouto formou pomôcť aj ja.

       V roku 2012 som vyrobila prvých osem hniezdnych polobúdok a zavesila ich pod mosty na rieke Poprad vo Svite.  Keďže v jarnom období nebola žiadna z nich vodnárom obsadená, rozhodla som sa na základe svojich doterajších skúseností tento projekt rozšíriť. V marci 2013 som vypracovala podľa podkladov Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko "Malý členský projekt" - potom som zhotovila ďalších 10 hniezdnych polobúdok určených pre vodnára a upevnila som ich na vhodné miesta rieky Poprad.

       Na jar tohto roku som sa dočkala prvého úspechu v podobe zahniezdenej polobúdky. Bola domovom pre tri mláďatá - vodnáriky - ktoré som pomenovala  Cézar, Cyril a Jaroslav.

V priloženej fotogalérii sú zachytené mláďatá vodnára potočného ako opúšťajú svoje hniezdo (prvý vyskočil Cézar, po ňom Cyril a nakoniec Jaroslav). Viac sa už do svojho hniezda nevrátia - budú už len v a pri vode.

Keďže mláďatá vodnárov potočných vedia skôr plávať a potápať sa ako lietať, po opustení hniezda ich rodičia ešte prikrmujú.

Verím, že vodnáre budú postupne obsadzovať aj ďalšie pre nich pripravené príbytky.

text :          Nela Gloríková

foto:           Nela Gloríková, Ing. Vladimír Boža