Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Náš pokus o zabránenie úhynu vtákov nárazom do veľkých sklených plôch

Rubrika: Oči na stopkách 26. 2. 2014 Autor: RNDr Danica Božová Skupina: Sviťania z Mierovky
Náš pokus o zabránenie úhynu vtákov nárazom do veľkých sklených plôch

V areáli našej školy sme si niekoľkokrát všimli, že na zemi pod veľkými oknami leží uhynutý operenec.

Podobnú skúsenosť majú i naše upratovačky, ktoré uhynuté telá odnášali do smetných nádob.

Rozmýšľali sme o dôvodoch týchto úhynov. V literatúre i počas stretnutí s odborníkmi sme sa dozvedeli, že vtáky v areáli školy letiace oproti veľkým skleným plochám ich neregistrujú a myslia si, že ich zrkadlový obraz vniknutý na sklenenej ploche je ich kamarát.

Tejto problematike sa počas besied s našimi školákmi venovala i pani Martina Proháczková zo Správy TANAPu. Dokonca nám doniesla i makety dravcov, ktoré je potrebné na veľké sklené plochy nalepiť. Vtáky by sa mali makiet dravcov zľaknúť a skleným plochám sa vyhnúť, čo im môže zachrániť život.

A tak sme zhotovili i my makety dravcom a nalepili sme ich na veľké sklené plochy.

Počas ornitologického školenia na Orave, ktorého som sa zúčastnila spolu s mladou ornitologičkou Nelkou Gloríkovou, špecialisti - ornitológovia riešenie tohto problému ešte upresnili. RNDr. Dušan Karaska sa vyjadril, že statická maketa jedného dravca na slenej ploche nepostačuje, ale potrebný by bol pohyblivý model. Iným riešením je nalepenie viacerých makiet, aby si vtáky mysleli, že na oblohe je celá skupina dravcov.

Postupovali sme podľa týchto rád a veríme, že počet uhynutých vtáčích jedincov z tohto dôvodu v areáli školy sa zmenší.

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený