Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Modráčik

Rubrika: Oči na stopkách 14. 5. 2014 Autor: Nela Gloríková Skupina: Sviťania z Mierovky
Modráčik

Motýle rodu Maculinea patria podľa taxonomickej nomenklatúry do čeľade ohniváčikovité (Lycaenidae), radu motýle (Lepidoptera), triedy hmyz (Insecta).

            Modráčik je denný motýľ strednej veľkosti, modro sfarbený s veľkými čiernymi škvrnami rôzneho tvaru a s tmavými okrajmi na krídlach. Samčeky sú pestrejšie sfarbené ako samičky, ktoré sú väčšinou tmavé, hnedasté alebo sivé.

- preferuje otvorené biotopy, extenzívne spásané nízkobylinné trávne porasty, vresoviská, riedke borovicové lesy s bohatým zastúpením živných rastlín

- lieta jednotlivo, spravidla do okruhu 300 metrov, migrácie sú zriedkavé

            Príčin ohrozenia populácií rodu Maculinea je niekoľko. Medzi hlavné príčiny, pre ktoré sa tento rod dostal do štádia ohrozenia možno spomenúť premenu lúk na polia, zalesňovanie, ničenie biotopov odvodňovaním, ťažbu nerastných surovín, zástavbu a v posledných rokoch aj nevhodnú dobu kosby.      

            Pre ochranu druhu má veľký význam zachovanie všetkých riedkotráví s výskytom

živných rastlín - napríklad aj kosených násypov, hrádzí, okrajov ciest, maloplošných

zákutí, ak sú v krajine dostatočne husté a nie sú likvidované napríklad zalesnením.

text a foto:  Nela Gloríková 

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený