Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Enviroexkurzia do ZOO a Botanickej záhrady

Rubrika: Ekologické projekty 1. 6. 2014 Autor: Jaroslava Rybkova Skupina: Zlaté rybky
Enviroexkurzia do ZOO a Botanickej záhrady

Dňa 23.5. 2014 sa asi 40 detí vybralo na takúto exkurziu do ZOO a Botanickej záhrady v Košiciach.
Cieľom bolo, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

V mesiaci máj si pripomíname z hľadiska životného prostredia niekoľko významných dní.

22.mája bol prijatý dohovor o biologickej diverzite-zaoberá sa rôznymi zložkami životného prostredia.

23.mája bol vyhlásený Deň Karpatských parkov, ktorého cieľom je osláviť prírodu.

24.mája si pripomíname Európsky deň parkov, ktorého cieľom zvýšiť záujem verejnosti o chránené územia.

Žiaci ZŠ Dostojevského v Poprade tieto významné dni si pripomenuli na enviro-poznávacom zájazde v Košiciach, kde navštívili Zoologickú a Botanickú záhradu.

Zaujalo ich množstvo zvierat, ktoré u nás v Národnom parku nežijú. Pozorovali tuleňov, opice, vodné vtáctvo, taktiež mali zážitok z lesných párnokopytníkov, ktorých mali na dosah ruky.

V Botanickej záhrade obdivovali pavilón s kaktusmi a cudzokrajné motýle, ktoré sa liahli priamo pred našimi očami.

Pre deti bol pripravený kvíz, kde mali odpovedať na otázky súvisiace s týmto envirovýletom.

Horúce letné počasie spríjemnilo tento pekný a náučný deň

V pavilóne suvenírov si mnohý kúpili kaktus, o ktorý sa budú starať podľa pokynov pracovníka Botanickej záhrady.

                            

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený