Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Čo žije v mokradi?

Rubrika: Skutok pre mokraď 13. 5. 2019 Autor: Mgr. Mária Škutová Skupina: ochranári

Beseda k súťaži Skutok pre mokraď sme uskutočnila v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne dňa11.4.2019 za účasti pracovníčky Štátnej ochrany prírody v Námestove p. Ing. Zuzany Kertysovej.

Aké vtáky poznáte? Čím sa živí bocian? Ktoré rastliny rastú na jar? To boli úvodné otázky p. Ing. Zuzany Kertysovej zo Štátnej ochrany prírody SR. Žiaci Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne sa na besede dozvedeli, že od mokradí je závislá až jedna tretina ohrozených rastlín a živočíchov Slovenska.

V súčasnom období je na Slovensku podľa Kertysovej veľký úbytok mokradí. Ochrana mokradí sa zabezpečuje vyhlasovaním maloplošných chránených území. Voda odchádza z územia najmä regulovanými tokmi. Tým, že priamo pramene potokov sú zachytávané a odvádzané do vodovodov a potom vypúšťané ďaleko od územia, kde sa voda pôvodne nachádzala, hrozí úplné vysušenie krajiny a môže to viesť ku katastrofálnemu nedostatku pitnej vody. Mokrade totiž ovplyvňujú mikroklímu a plnia neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody v prírode. V období dažďov a záplav dokážu z krajiny nasať prebytočnú vodu a v období sucha ju uvoľňujú späť.

Téma žiakov zaujala, počas besedy spolupracovali, zapájali sa do interaktívneho programu, kreslili prírodné motívy a v závere mali možnosť sledovať film Vlčie hory od Erika Baláža.

Následne žiakov Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne čaká exkurzia - "Čo žije v mokradi?" Na Slovensku máme 14 mokraďových lokalít, medzi ktoré patria aj Mokrade Oravskej kotliny a rieka Orava a jej prítoky. Hlavnou myšlienkou a poslaním exkurzie bude prispieť k ochrane a zachovaniu mokrade vo svojom blízkom okolí.

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený