Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Čo sú to mokrade ?

Rubrika: Skutok pre mokraď 24. 5. 2019 Autor: Anna Cabuková Skupina: Veveričky
Čo sú to mokrade ?

Naša prieskumná skupina Veveričky v rámci svojich celoročných vychádzok pozorovala flóru a faunu v okolí školy. Neunikli nám rozdiely v zložení rastlín na jednotlivých lokalitách. A tak po vyhlásení novej súťažnej témy sme hneď vedeli na čo sa zameriame.

Najskôr sme sa oboznámili s pojmom mokrade /zjednodušene sme si povedali, že mokraď je tam ,kde si namočíme nohy/,  a aby to deti lepšie pochopili pozreli sme si dokument Mokrade -Ramsarské lokality na Slovensku. Následne sme si rozprávali o tom čo videli a zhodli sme sa, že v našej obci sú hlavne zamokrené lúky, prameniská a   prípotočné vrbiny- územie okolo potoka Rakovka. Pre informáciu ostatných žiakov sme vytvorili nástenku  Mokrade, ktorú sme postupne zväčšovali a doplňovali  o nové obrázky a informácie.

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený