Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Botanikáda 2012

Rubrika: Oči na stopkách 6. 6. 2012 Autor: Mgr. Mária Pajunková Skupina: Sovy
Botanikáda 2012

V tomto školskom roku sme sa druhýkrát zapojili do veľmi zaujímavého podujatia – BOTANIKIÁDA. Botanikiádu organizuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Metodického-pedagogického centra v Prešove a Mesta Košice.

V  on- line školskom teste žiaci 5. ročníka riešili otázky z biológie. Najúspešnejším žiakom našej školy bola Veronika Majerníková. Spolu s p. uč. Pajunkovou  bola pozvaná 30.5.2012 do Botanickej záhrady v Košiciach na regionálne kolo. Aj tento rok to bolo veľmi zaujímavé, podnetné a poučné stretnutie, na ktorom sa žiaci aj učitelia zúčastnili skvele pripraveného programu. Žiaci súťažili na 6 stanovištiach, kde boli pre nich pripravené zaujímavé úlohy - poznávanie drevín, tajničky, doplňovačky, priraďovacie úlohy, testy a podobne. Pre učiteľov boli pripravené prednášky o farbách rastlín, mimikry a pestovanie skalkových druhov. Navyše si každá škola odniesla benefit vo forme rastlín na výsadbu skalky a Veronika si priniesla vlastnoručne vysadenú rastlinku.

     Okrem Botanickej záhrady sme mali možnosť vidieť aj prekrásnu výstavu strašidielok - Rozprávkový svet.

     Aj keď tento rok bol oficiálne tretím a posledným ročníkom, pevne veríme, že sa nájdu finančné prostriedky a sponzori, ktorí pomôžu Botanickej záhrade zorganizovať aj ďalšie ročníky Botanikiády.