Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

APRÍL MESIAC LESOV A OCHRANY PRÍRODY

Rubrika: Ekologické projekty 6. 5. 2014 Autor: Jaroslava Rybkova Skupina: Zlaté rybky
APRÍL MESIAC LESOV A OCHRANY PRÍRODY

A opäť sme medzi nás detí pozvali ochranárku prírody tetu Martinu Proháczkovú.

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe pripravila zaujímavú besedu  pri príležitosti Apríla -  Mesiaca lesov pre žiakov Základnej školy na ul. Dostojevského v Poprade, dňa 25. apríla 2014. Pracovníčka pre environmentálnu výchovu M. Proháczková priblížila žiakom les a život v ňom zaujímavou besedou, spestrenou zaujímavými materiálmi, power pointovou prezentáciou "Mŕtve drevo - živý les",  tiež zbierkou tridsiatich druhov drevín, ktorých semená a plody mohli deti spoznávať a snažiť sa " uhádnuť " ich názov. Tabuľu v triede zdobili plagáty drevín, kde žiaci mohli vidieť na jednotlivých drevinách ich štádiá vývoja. Tento materiál zaujal i pedagógov, nakoľko sa s niečím podobným ešte nestretli. Na besedu zavítala i TV Poprad, ktorá pripravila do spravodajstva krátky záznam z tohto stretnutia.Bolo to krásne,poučné a veľmi príjemné stretnutie.

                                                                                         Zlaté rybky