Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Spravodajca Na túru s NATUROU

Akreditované kontinuálne vzdelávanie

Rubrika: Poradňa 13. 2. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Akreditované kontinuálne vzdelávanie

Aj tento rok SAŽP organizujekon­tinuálne vzdelávanie pre učiteľov materských, základných a stredných škôl.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci dvoch akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre materské školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 597/2011 - KV),
  • Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre základné a stredné školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 495/2011 - KV).

Uskutoční sa prezenčnou formou v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici, v mesiacoch marec - máj 2014, v trvaní 5 vzdelávacích dní. Úspešní absolventi vzdelávania získajú 9 kreditov.

Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 28. februára 2014.

Viac informácií o vzdelávaní (obsah, požiadavky pre absolventa, spôsob ukončenia) nájdete v Pozvánke.

POZVÁNKA pre materské školy
POZVÁNKA pre základné a stredné školy

PRIHLÁŠKA na kontinuálne vzdelávanie

Pracovný tím programu

Pridať komentár

Ak chcete pridávať komentáre, musíte byť prihlásený