Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

3.3. Svetový deň divej prírody CITES

Rubrika: Ekologické projekty 4. 3. 2014 Autor: Jaroslava Rybkova Skupina: Zlaté rybky
3.3. Svetový deň divej prírody CITES

environmentálna výchova na ZŠ Dostojevského v Poprade

    Beseda pri príležitosti Svetového dňa divej prírody s pracovníčkou a jej kolegom Správy TANAPu  z Tatr.Štrby. Pani M. Proháczková pripravila  pre deti besedu a obrazový materiál k tejto téme.

 Dňa 3. marca si svet prvýkrát pripomenul Svetový deň divej prírody.Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi. To totiž ohrozuje ich prežitie a má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy.

Medzi druhy, s ktorými je obchodovanie zakázané, pretože ohrozuje ich prežitie patria aj živočíchy žijúce na Slovensku.Konkrétne  medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, sokol sťahovaný, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný a jastrab veľký. Na Slovensku sa tiež realizoval úspešný projekt návratu zubra hrivnatého do voľnej prírody. Momentálne žije na našom území približne 20 jedincov.

Deti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti a informácie o zvieratách a rastlinách, ale i to, prečo ich treba chrániť.

                                                                                 Zlaté rybky