Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

22. marec - Svetový deň vody

Rubrika: Ekologické projekty 22. 3. 2014 Autor: Jaroslava Rybkova Skupina: Zlaté rybky
22. marec - Svetový deň vody

Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Preto si určite zaslúži svoj svetový deň, ktorý si pripomíname práve dnes.

 Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu, ktorá musí postačovať pre 7 miliárd ľudí na Zemi.

Keď otočíme vodovodným kohútikom, očakávame toľko vody, koľko potrebujeme. Nezamýšľame sa nad tým odkiaľ voda pochádza a ako dlho jej zásoby vydržia. Voda je skrytá v akomkoľvek potravinovom ako aj úžitkovom výrobku, ktorý používame. Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 180 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu.

O tom všetkom nám porozprával pani Martina Prohaczková,ktorá prišla medzi žiakov do ZŠ Dostojevského v Poprade.Besda bola spojená s prezentáciou.

                                                                                                                Zlaté rybky