Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Forest

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice, Nitriansky kraj

Sme študenti prvého ročníka SOŠ PaSV v Leviciach a na predmete aplikovaná bilógia sa rozprávame o prírode a aj v našej práci budeme v prírode a s prírodou pracovať. Chceme sa o nej dozvedieť čo najviac a dať o okolí Levíc vedieť aj ostatným.

  • Ing. Hedviga Gulová Ing. Hedviga Gulová
  • Denis Bátovský Denis Bátovský
  • Michal Bátovský Michal Bátovský
  • Patrik Gajdoš Patrik Gajdoš
  • Simona Chlpačová Simona Chlpačová
  • Svetlana Košánová Svetlana Košánová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny