Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Stars

Gymnázium, Školská 26, Vráble, Nitriansky kraj

Našu skupinu tvorí 6 inteligentných a pekných dievčat.

  • PaedDr. Mária Bašistová PaedDr. Mária Bašistová
  • Adriana Poláková Adriana Poláková
  • Alica Melišíková Alica Melišíková
  • Martina Chudá Martina Chudá
  • Rozália Tarrová Rozália Tarrová
  • Sarah Demešová Sarah Demešová
  • Tajana Nagyová Tajana Nagyová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality