Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

priatelia prírody

Základná škola s MŠ, Bzovík 136, Bzovík, Banskobystrický kraj

Členmi skupiny sú žiaci našej školy, ktorí pracujú v krúžku priateľ prírody a radi chodia do prírody.

  • Ing. Slávka Sľúková Ing. Slávka Sľúková
  • Ľubomír Maslík Ľubomír Maslík
  • Martin Dobrocký Martin Dobrocký
  • Michal  Čásar Michal Čásar
  • Patrik Dobrocký Patrik Dobrocký
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality