Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

užovka12

Základná škola s MŠ, Bzovík 136, Bzovík, Banskobystrický kraj

Prieskumnú skupinu tvoria žiaci našej školy, ktorí pracujú v prírodovednom krúžku a radi chodia na vychádzky do prírody.

  • Ing. Slávka Sľúková Ing. Slávka Sľúková
  • Ľudmila Pipíšová Ľudmila Pipíšová
  • Mária Šebeňová Mária Šebeňová
  • Matúš Očenáč Matúš Očenáč
  • Timotej Šebeň Timotej Šebeň

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Za družstvom