Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

prírodovedný krúžok

Základná škola M. R. Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji, Bratislavský kraj

Sme členovia prírodovedného krúžku.Vieme, že svet rastlín a živočíchov je bohatý a krásny.Držíme sa hesla:„Najprv musíme prírodu poznať, aby sme ju mohli chrániť.“ Na spoločných stretnutiach spoznávame rastliny a živočíchy, ktoré žijú v lužných lesoch v okolí Ivanky pri Dunaji.

  • Mgr. Stanislava Gabovičová Mgr. Stanislava Gabovičová
  • Alžbeta Pločicová Alžbeta Pločicová
  • Darina Dvorecká Darina Dvorecká
  • Kristína Peťková Kristína Peťková
  • Marián Mráz Marián Mráz

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Šúrsky kanál

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny