Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zálesáci

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, Nitriansky kraj

Skupina je aktuálne tvorená študentami „GYMNZ“ v Nových Zámkoch. Skupinu tvoria nadšenci prírody a biológie… Rozhodli sa zmapovať aj školský areál, ktorý je lokalizovaný v strede mestskej zóny. Škola sa nachádza v centre mesta v zastavanej zóne avšak areál je veľmi bohatý na rôzne druhy rastlín, už menej na živočíchy vzhľadom na polohu a rozlohu mapovanej oblasti. Postupom času sa záujem o mapovanie ďalších druhov stal samozrejmosťou a preto pribudli ďalšie mapované lokality na území Nových Zámkov a okolia. Študenti sa sem radi opakovane vracajú a objavujú krásy prírody ktorú majú tak na dosah.

  • PaedDr. Alexandra Dancziová PaedDr. Alexandra Dancziová
  • Dominika Rišková Dominika Rišková
  • Ivana Dianovská Ivana Dianovská
  • Juraj Sokol Juraj Sokol

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Malé pasienky
  • GYMNZ
  • Zúgov a vodopády
  • HORNÁ HORA
  • Veľký háj
  • Sihoť a okolie

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny