Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Borníčkovia

Základná škola, Záhorácka 919, Borský Mikuláš, Trnavský kraj

Skupinu tvorí 13 žiakov 1. až 4. ročníka, žiaci sú členmi turistického krúžku, ktorý pracuje pri našej škole. Realizujeme celodeené výlety vo víkendových dňoch, zvyčajne v sobotu a orientujeme sa na poznávanie a ochranu prírody priamo v okolí Borského Mikuláša, čiže v CHKO Záhorie a presúvame sa vlakom na výlety do CHKO Malé Karpaty. Počas výletov pozorujeme prírodu, faunu a flóru, zameriavame sa i na negatívne vplyvy človeka na prírodu a možnosti jej ochrany. Realizujeme brigády na čistenie lesa, kŕmenie zveri – spolupracujeme s Poľovníckym združením Bory pri Šajdíkových Humenciach. Predovšetkým nám ale ide o zdravý pohyb a uvedomenie si potreby zdravého životného prostredia pre život všetkých živočíchov, včetne človeka.

 • Mgr. Daniela Tomašovičová Mgr. Daniela Tomašovičová
 • Aneta Kubíková Aneta Kubíková
 • Danielka Tomašovičová Danielka Tomašovičová
 • Elenka Poláková Elenka Poláková
 • Janka Machová Janka Machová
 • Marek Mach Marek Mach
 • Mariana Poláková Mariana Poláková
 • Pavol Tomanek Pavol Tomanek
 • Tomáš Bača Tomáš Bača

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Rybníky Bulkovec
 • Mokraďová oblasť Bahno

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny