Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Bobríci

Základná škola, Školská 281, Brodské, Trnavský kraj

Sme žiaci Základnej školy v Brodskom.Na vychádzky do prírodu chodíme radi. Prírodu poznávame, ale aj chránime. V tomto školskom roku sa niektorí žiaci ďalej stretávajú, ale pridali sa k nám i noví spolužiaci. Budeme sa snažiť prírodu spoznávať, pozorovať, chrániť, ale aj hľadať priateľov,ktorí s prírodou cítia.

 • Mgr. Hana Neoveská Mgr. Hana Neoveská
 • Adriana Vrátilová Adriana Vrátilová
 • Kamil Blažek Kamil Blažek
 • Karolína Bláhová Karolína Bláhová
 • Matej Mackura Matej Mackura
 • Michal Čulen Michal Čulen
 • Ondrej Vrátil Ondrej Vrátil
 • Samuel Dujsík Samuel Dujsík
 • Samuel Zapletal Samuel Zapletal
 • Sofia Miháliková Sofia Miháliková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Slimák záhradný
 • Myšiak lesný
 • Krivec žltý
 • Konvalinka voňavá
 • Zajac poľný
 • Vrabec poľný
 • Srnec lesný
 • Pinka lesná
 • Blýskač jarný
 • Srna lesná
 • Blyskáč jarný
 • Kosatec žltý
 • Myšiak lesný
 • Kavka tmavá
 • Morava Hámre
 • Konvalinka voňavá
 • Iskerník ilýrsky
 • Bobor vodný
 • Bažant poľovný
 • Kozobrada lúčna
 • Myšiak lesný
 • Kačica divá
 • Vrabec domový
 • Žltohlav najvyšší
 • Krkavec čierny
 • Sokol myšiar
 • Myšiak lesný
 • Strnádka žltá
 • Roháč obyčajný
 • Lastovička domová
 • Bažant poľovný
 • Srna lesná
 • Kačica divá
 • iskerník mnohokvetý
 • Sýkorka veľká
 • Volavka popolavá
 • Trasochvost biely
 • Blyskáč jarný
 • Konvalinka voňavá
 • Mlynárka dlhochvostá
 • Srnec lesný
 • Pálka močiarna
 • Kosatec žltý
 • Vrabec poľný
 • Kosatec žltý
 • Leknica žltá
 • Kačica divá
 • Myšiak Lesný
 • Margaréta biela
 • Margaréta biela
 • Srnec lesný
 • Kačica divá
 • Kosatec žltý
 • Vrabec domový
 • bažant poľovný
 • Vrabec domový
 • Sýkorky
 • Hrdlička záhradná
 • Margaréta biela

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny