Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

ochranári

Základná škola s MŠ, Horelica 355, Čadca, Žilinský kraj

Skupinu tvorí 10 chlapcov, ktorí aktívne pracujú v prírodovednom krúžku, zúčastňujú sa podobných aktivít v rámci záujmovej činnosti, zapájajú sa do enviroprojektov, spolupracujú s lesníkom, poľovníkom, ochrancami prírody.

  • Mgr. Stanislava Michalinová Mgr. Stanislava Michalinová
  • Adrián Kromka Adrián Kromka
  • Daniel Jendrišák Daniel Jendrišák
  • Ján Michalina Ján Michalina
  • Marcel Ševec Marcel Ševec
  • Matúš Švancár Matúš Švancár
  • Peter Ševec Peter Ševec
  • Tomáš Michalina Tomáš Michalina

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Náučný chodník

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny