Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zelení nadšenci

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

Sme študenti druhého ročníka Spojenej školy v Nižnej, založili sme krúžok Ochrana lesa a životného prostredia, zaoberáme sa hlavne vyhľadávaním ilegálnych skládok odpadu, pracujeme aj nad znížením našej ekologickej stopy. Všímame si, čo nie je v našom okolí v poriadku a budeme o tom informovať. Toľko na úvod, viac napovedia naše príspevky :-)

  • Ing Beáta Ľubová Ing Beáta Ľubová
  • Dominik Randjak Dominik Randjak
  • Erik Pikna Erik Pikna
  • Juraj Marek Juraj Marek
  • Kamil Kvasniak Kamil Kvasniak
  • Ľubomír Pikna Ľubomír Pikna
  • Martin Papala Martin Papala
  • Matej Záň Matej Záň
  • Peter Ľuba Peter Ľuba
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny