Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

7.A Spišské Vlachy

Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy, Košický kraj

Skupinu tvoria žiaci 7.A triedy. S rastlinami a živočíchmi projektu „Na túru s Naturou“ sa oboznámujú v rámci hodín regionálnej výchovy, ktorá je súčasťou školského vzdelávacieho programu.

 • Mgr. Ľubica Budayová Mgr. Ľubica Budayová
 • Beáta Legátová Beáta Legátová
 • Dávid Pokrivčák Dávid Pokrivčák
 • Eduard Schwarcz Eduard Schwarcz
 • Kamila Salajová Kamila Salajová
 • Linda Kožárová Linda Kožárová
 • Matúš Sater Matúš Sater
 • Natália Ficová Natália Ficová
 • Nikola Kalická Nikola Kalická
 • Nikola Peklanská Nikola Peklanská
 • Nikolas Podvojský Nikolas Podvojský
 • Ondrej Porada Ondrej Porada
 • Patrik Iľaš Patrik Iľaš
 • Simona Reháková Simona Reháková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Pri malej železničnej zastávke
 • Olcnava
 • Žehrica - potok
 • Spišské Vlachy - Okolie

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny