Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Orlíček

Základná škola, Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík, Prešovský kraj

Skupina mladých prírodovedcov bude mapovať a spoznávať svoje okolie vo všetkých ekosystémoch.

  • Milana Gibová Milana Gibová
  • Anna Horvátová Anna Horvátová
  • Dária Miškiv-Pavlíková Dária Miškiv-Pavlíková
  • Jana Cuperová Jana Cuperová
  • Julián Klim Julián Klim
  • Nicol Kravčuková Nicol Kravčuková
  • Samuel Kravčuk Samuel Kravčuk
  • Šimon Čandík Šimon Čandík
  • Tomáš Haninčík Tomáš Haninčík

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Riečka

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny