Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Veveričky

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina, Žilinský kraj

  • Mgr. Elena Raždíková Mgr. Elena Raždíková
  • Katarína Holešová Katarína Holešová
  • Lucia Golierová Lucia Golierová
  • Monika Lišková Monika Lišková
  • Simona Pešková Simona Pešková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Čertova lúka v Turskej doline
  • Skala v Turskej doline
  • Turský potok

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny