Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

vikingovia

Základná škola, Kysak 210, Kysak, Košický kraj

  • Mgr. Silvia Hiščáková Mgr. Silvia Hiščáková
  • Dávid Jurko Dávid Jurko
  • Marek Baboľ Marek Baboľ
  • Peter Daduľák Peter Daduľák
  • Stanislav Franko Stanislav Franko

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • les pri Obišovciach
  • lúka pri elektrárni