Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

králici

Základná škola, Kysak 210, Kysak, Košický kraj

  • Mgr. Silvia Hiščáková Mgr. Silvia Hiščáková
  • Ivana Seligová Ivana Seligová
  • Jakub Potočný Jakub Potočný
  • Ľudka Kosturková Ľudka Kosturková
  • Marián Grejták Marián Grejták
  • Tomáš Ivanecký Tomáš Ivanecký
  • Veronika Kosturková Veronika Kosturková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Hôra