Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

nezábudky

Základná škola, Kysak 210, Kysak, Košický kraj

  • Mgr. Silvia Hiščáková Mgr. Silvia Hiščáková
  • Alžbeta Lišková Alžbeta Lišková
  • Jana Jánošíková Jana Jánošíková
  • Katarína Hasajová Katarína Hasajová
  • Kristína  Skalová Kristína Skalová
  • Ľubica Tkáčová Ľubica Tkáčová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality