Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

tigrice

Základná škola, Kysak 210, Kysak, Košický kraj

  • Mgr. Silvia Hiščáková Mgr. Silvia Hiščáková
  • Diana  Bajusová Diana Bajusová
  • Lenka Straková Lenka Straková
  • Michaela  Urbanová Michaela Urbanová
  • Radka  Sedláčeková Radka Sedláčeková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Kysak-Horareň
  • Kysak-Hrad