Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ochrankovia

Základná škola, Školská 897, Mojmírovce, Nitriansky kraj

Naša skupina pracuje usilovne v environmentálnom krúžku v ZŠ Mojmírovce.Máme radi prírodu a trávime v nej veľa času.Chceme prispieť k jej ochrane,aby generácie po nás prežívali v prírode také pekné chvíle ako my.Ochranu prírody berieme vážne,preto pripravujeme v našom Ekožrútiku ekodivadielka,ktoré hráme ostatným deťom.

 • PaeDr. Mária Eliašová PaeDr. Mária Eliašová
 • Diana Ďuríková Diana Ďuríková
 • Jakub Tuška Jakub Tuška
 • Lenka Švelanová Lenka Švelanová
 • Marek Vanek Marek Vanek
 • Matej Gróf Matej Gróf
 • Mikuláš Sloboda Mikuláš Sloboda
 • Miška Kovárová Miška Kovárová
 • Šimon Štráma Šimon Štráma
 • Tibor Špánik Tibor Špánik

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Streľnica PZ Mojmírovce a okolie
 • Mojmírovský park a okolie
 • Mojmírovce - Horný hon

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny