Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Sviťania z Mierovky

Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj

Žiaci ZŠ Mierová vo Svite. Biológiu ich v tomto školskom roku vyučuje RNDr. Danica Božová. Sú to žiaci tried:5.A, 5.B, 5.C , 6.A, 6.C (spolu 6 tried).

Niektorí žiaci iných tried sa venujú poznávaniu prírody pod vedením RNDr. Božovej počas zastupovaných ho­dín.

Zároveň niekoľko žiakov z 1.-8. ročníka je členmi krúžku Prechádzky prírodou, ktorí poznávajú a ochraňujú prírodu počas celého školského roka.

 • RNDr Danica Božová RNDr Danica Božová
 • Adam Kačmarák Adam Kačmarák
 • Adrián Spodník Adrián Spodník
 • Cyril Legutky Cyril Legutky
 • Daniel Kováč Daniel Kováč
 • Emma Brontvayová Emma Brontvayová
 • Laura Mrštinová Laura Mrštinová
 • Libor Vošček Libor Vošček
 • Lucia Mrštinová Lucia Mrštinová
 • Marek Tkáč Marek Tkáč
 • Matej Kováč Matej Kováč
 • Nela Gloríková Nela Gloríková
 • Nikola Leskovjanská Nikola Leskovjanská
 • Patrik Kozub Patrik Kozub
 • Peter Kubasky Peter Kubasky
 • Róbert Bango Róbert Bango

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Svit, lesopark Baba
 • Rieka Poprad vo Svite

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny