Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

gymnáziumrv

Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava, Košický kraj

študenti gymnázia P.J.Šafárika so zvýšeným záujmom o biologické vedy

 • PaedDr. Katarína Adamková PaedDr. Katarína Adamková
 • Berny Banďošová Berny Banďošová
 • Eniko Bartóková Eniko Bartóková
 • Filip Lorinc Filip Lorinc
 • Ján Kilík Ján Kilík
 • Jennifer Farkasová Beneová Jennifer Farkasová Beneová
 • Katarína Šurinová Katarína Šurinová
 • Megi Tomková Megi Tomková
 • Nikoleta Liptakova Nikoleta Liptakova
 • Peter Cingel Peter Cingel
 • Veronika Roziková Veronika Roziková
 • Zackary Hedrick Zackary Hedrick

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Lúka pri Lipovníku
 • Jovické rašelinisko

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny