Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

žihadlá

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec, Banskobystrický kraj

žiaci 5.ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky

  • viera malčeková viera malčeková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality