Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

snežienky

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec, Banskobystrický kraj

žiaci 5. ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky

  • viera malčeková viera malčeková
  • henrietta  eibnerová henrietta eibnerová
  • katarína  stašáková katarína stašáková
  • marek halász marek halász
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality