Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Daxneráčikovia

Základná škola Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

  • Mgr Denisa Csanková Mgr Denisa Csanková
  • Karolína Škytová Karolína Škytová
  • Martina Gondová Martina Gondová
  • Oskar Vígh Oskar Vígh
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality