Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mladí ochranári

Základná škola, Jasenica 214, Jasenica, Trenčiansky kraj

  • Anna Cehelská Anna Cehelská

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • CHU Žeravica, Chotár Salaše