Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

ZŠ Jakubov

Základná škola, Jakubov 276, Jakubov, Bratislavský kraj

Žiaci 2.stupňa

  • Mgr. Róbert Szekula Mgr. Róbert Szekula
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality